ความเสี่ยงที่ควรทราบ

เราเชื่อว่านักลงทุนควรจะตระหนักถึงความเสี่ยงซึ่งเกิดจากการซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศ รวมทั้งตราสารทุนต่างๆ ในระบบ Over-the-counter ซึ่งเป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นปกติที่มีการเกงกำไรในตลาด OTC ซึ่งทำให้มีการผันผวนของราคาที่สูง เนื่องจากปัจจุบันค่า leverage ที่สูงทำให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้โดยใช้หลักประกันในจำนวนน้อย การเคลื่อนไหวของตลาดเพียงเล็กน้อยอาจจะส่งผลกระทบต่อบัญชีของนักลงทุนตามอัตราส่วนที่นักลงทุนได้เลือกลงทุนไว้ อาจมีความเป็นไปได้ที่นักลงทุนจะสูญเสียเงินทุนหรือหลักประกันทั้งหมดในบัญชี ดังนั้น การลงทุนควรจะเกิดขึ้นโดยความเข้าใจและมีการบริหารจัดการเงินทุน จำนวนเงินทุนที่นำมาลงทุนนั้นไม่ควรมีจำนวนมากจนเกินไปหรือมากจนสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของนักลงทุนได้หากเกิดการผิดพลาดขึ้น