การฝากหลักประกันผ่านการโอนของธนาคาร

FAST, SAFE AND SECURE. DEPOSIT FUNDS INTO YOUR TRADING ACCOUNT


WIRE TRANSFER INSTRUCTIONS
Beneficiary
WorldWideMarkets, LTD.
Bank Name
Santander UK PLC
Bank Address
166 High St, Guildford, Surrey GU1 3HR, United Kingdom
SWIFT code
ABBYGB2LXXX
IBAN
GB48ABBY09071500015375
SPECIAL INSTRUCTIONS
Name of Sender
WWM Account #
NOTES
Note 1: All wire deposits require the use of an Intermediary Correspondent Bank
Note 2: Payments made to your WWM account may be delayed, incur costs or fail to reach your account entirely if you do not follow the instructions exactly as displayed
Note 3: Wires take up to 48 hours in transit to reach WWM. WWM does not guarantee deposit times in the event of a margin call
Note 4: A wire transfer is a transfer of money from one bank account to another. The actual transfer is done by your bank, and neither the sender nor the recipient of the money sees or touches the actual funds


ระยะเวลาการฝากหลักประกัน: ขั้นตอนการโอนผ่านธนาคารอาจใช้เวลามากถึง 72 ชม. โดยทาง WorldWideMarkets ใช้เวลาไม่เกิน 1 วันทำการหลังได้รับแจ้งการโอน
ค่าธรรมเนียม: มีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากทางธนาคาร
การถอน: 5 วัน
ข้อจำกัด: ไม่มี (ในระยะเวลา 30 วัน)
จำนวนการทำธุรกรรมขั้นต่ำ: ไม่มี
ยอดการทำธุรกรรมสูงสุด: ไม่มี

WWM สงวนสิทธิ์ในการสำเนาบัตรเครดิต / เดบิตของคุณและ / หรือ หนังสือการทำธุรกรรมเครดิต/ เดบิต เพื่อความปลอดภัย WWM ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินฝากผ่านบัตรเครดิต / เดบิตกลับไปยังต้นทางตามที่เห็นสมควร โดยไม่คำนึงถึงช่องทางการฝาก โดยเงินที่ฝากเข้ามาจะต้องมาจากผู้ฝากที่มีชื่ออยู่ในบัญชีของเราเท่านั้น

กรุณาติดต่อ WorldWideMarkets โดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลการเรียกเก็บเงิน

การถอนเงิน:
WorldWideMarkets ไม่รับผิดชอบสำหรับการเรียกหลักประกันเพิ่มอันเนื่องมาจากคำขอถอนเงินของลูกค้า หากถอนทั้งหมด ตำแหน่งซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะถูกปิดในราคาตลาดปัจจุบัน WorldWideMarkets ไม่อาจทำการให้การชำระเงินให้แก่บุคคลที่สาม กรณีถอนเราจะโอนไปยังซื่อคุณเท่านั้น
*** คำขอถอนทั้งหมดจะถูกประมวลผลภายใน 2 วันทำการหลังจากได้รับของแบบฟอร์มการถอนเงิน ***

printer